SPFP
Studijní průvodce financemi podniku
Petr Marek, Miloš Mařík, Josef Valach a Libor Kaiser
Praha, Ekopress, 2006, ISBN 80-86119-37-8.
 
| Hlavní stránka | Předmluva | O autorech | Obsah | Aktualizátor | Chybovník | Odpovědi na otázky z knihy | Řešení příkladů z knihy | Soubory v MS Excel | Slovník | Literatura | Přehled použitých symbolů | Internetové odkazy |

Vítejte na internetových stránkách knihy Studijní průvodce financemi podniku!

Věříme, že Vám tyto internetové stránky pomohou při studiu financí podniku a poslouží pro rozšíření výkladu a pro lepší pochopení textu uvedeného v knize.
Ne všechny internetové stránky jsou nicméně v této chvíli již dokončené. Za to se velice omlouváme, nicméně v nejbližší době by měly být již zprovozněny.

Současně přivítáme jakékoli Vaše připomínky k textu uvedenému v knize nebo k podobě těchto internetových stránek.
Své připomínky můžete zasílat na adresu pema@vse.cz.

Petr Marek

Obálka