Pixel Vedlejší specializace - filosofie
 
Garant: doc.PhDr. Ján Pavlík
 
Cílem vedlejší specializace Filosofie je vhodným způsobem rozšířit možnosti studia na VŠE a zároveň umožnit specifickou humanitní profilaci ekonomického a informatického vzdělání. Studium nejdůležitějších a myšlenkově nejplodnějších výkonů světového filosofického myšlení od antiky po současnost vede posluchače této vedlejší specializace k poznání univerzálních a fundamentálních souvislostí ve sféře společensko-dějinné i přírodní skutečnosti, k uchopení fenoménu člověka, svobody a lidské existence, k hlubšímu vhledu do předpokladů a metod věd, zvláště ekonomických; vytváří tak podmínky pro rozumějící, nikoliv pouze pragmaticko-technicistní přístup k problematice hospodářské, politické a kulturní činnosti, k  řídícím a motivačním procesům, jakož i k otázkám globální informatizace a přechodu ke znalostní společnosti.
Takto orientovaní absolventi vedlejší specializace filosofie mohou nalézt adekvátní uplatnění především ve sféře vědeckého výzkumu, v oblasti politické, kulturní, pedagogické, žurnalistické, případně ve správním aparátu. Obsah a struktura této specializace vytváří rovněž dobré předpoklady pro případné další studium filosofie v doktorském studiu na českých i zahraničních vysokých školách.


Kapacita: Neomezena.

Požadavky na absolvování vedlejší specializace:
Povinnost získat 18 kreditů v této struktuře:
 1. Povinné předměty - celkem 12 kreditů
  • 5FI421 Filosofie I,*   6 ECTS, ukončení zkouškou
  • 5FI422 Filosofie II,*  6 ECTS, ukončení zkouškou
  • 5FI423  Filosofie III,* 6 ECTS, ukončení zkouškou
  * z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

 2. Volitelné předměty - celkem 6 kreditů

 3. Státní závěrečná zkouška z vedlejší specializace - filosofie
Akce studentů vedlejší specializace

Pixel
Pixel
© Fanys & Jakub Katedra filosofie VŠE Kontakt