Epistemology


L. Drlík: Obrazy tvůrčího myšlení (2007)

D. Slouková: Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu (2004)

J. Pavlík: Informace, ontologie, entropie (2004)

D. Slouková: Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu (2003)

K.S. Khroutsky: Epistemology of Civilised Man Diseases (2002)

J. Janata: Conceptual Systems - an Attempt at System Noetics / Discover Yourself (2001)

A. Hogenová: Logos a jeho problematika (2001)

A. Hogenová: Jak se prosazovala "Ortotes"? (2001)

D. Štastný: Je Methodenstreit minulostí? (2001)

J. Vorlíček: Objektivistická teorie pojmu (1999)

J. Novotný: Beruška a učení Ayn Randové (1999)

A. Hogenová: K problematice pozadí a figury (1998)

J. Pavlík: Predběžné kritické poznámky k doktríně objektivismu" (1997)

V. Dohnal: Otevřené myšlení a jeho nepřátelé (1996)

R. Valenčík: Lze vyjádřit specifické prostřednictvím všeobecného? (1995)

J. Vaněk: Symbolové a topologické myšlení (1994)