Vědecká teorie je systémem zobecněného poznání vysvětlující určité stránky zkoumané skutečnosti. Zároveň je vědecká teorie vždy logickou konstrukcí, jejíž pomocí se ze základních principů vyvozují důsledky. Vědecká teorie vyplývá ze systému vzájemně souvisejících zákonů. Zachycuje tedy celek nějaké skutečnosti a umožňuje vysvětlit její projevy. Základní funkce teorie jsou explanace a predikce.

Z hlediska logiky je vědecká teorie třída vět nějakého jazyka odrážející povahu nějaké reálné nebo abstraktní struktury. Logickými prostředky můžeme pak zkoumat konsistentnost vědecké teorie, tzn. že v dané teorii nemůže platit nějaká věta a zároveň i její negace.

back