Srovnávání

Srovnávání překračuje měření v tom smyslu, že výchozí hodnoty slouží jen jako základní údaje pro další práci s pozorovanými jevy. Ta pak spočívá v tom, že se snažíme získat údaje o tom:

- jak se chová tatáž věc v rozdílném prostředí;

- jak se chovají rozdílné věci v tomtéž prostředí.

Na základě takto provedeného srovnávání můžeme usuzovat o vlastnostech věcí nebo procesů. Předpokladem srovnávání však zůstává přesnost pozorování, popisu a měření.

back