Hypotéza je většinou charakterizována jako vědecký zdůvodněný předpoklad možného stavu skutečnosti. Hypotéza nestojí na počátku vědeckého poznání, tam je domněnka. Hypotéza již musí být podložena celou řadou faktů vytyčující nám další směr výzkumu. Hypotéza vzniká, když pátráme po nutné souvislosti mezi fakty. V tomto procesu je možné fakta vyložit několika různými hypotézami, která pak v dalším bádání ověřujeme. Hypotéza musí být slučitelná se všemi fakty, jichž se týká. Můžeme-li na základě faktů vytyčit více hypotéz, upřednostňujeme tu hypotézu, která vysvětluje větší počet faktů. Zároveň platí pravidlo Occamovy břitvy, tzn. že jednodušší vysvětlení je pravděpodobnější. Zjistíme-li v průběhu ověřování hypotézy další fakta, musíme je do vysvětlení zahrnout, nebo hypotézu vyvrátit.

back