K. Pstružina: Atlas filosofie vědy (Fond rozvoje MŠMT F5 1747/1999) (Fond rozvoje MŠMT F5 1588/2002)


Úvod


 

Hesla:

Klasický positivismus

Empiriokriticismus

Logický positivismus


Empirismus;

Karteziánské základy novověké racionality

Lockův pokus o překonání substanciality

D. Hume a vyústění empirismu

Pragmatismus


Vývoj vědeckých teorií

Demarkace;


Metodologie;

Vědecké metody:

Pozorování

Popis

Vysvětlení

Měření

Srovnávání

Experiment

Modelování

Analýza a syntéza

Indukce a dedukce

Abdukce


Výsledky vědy:

Hypotéza

Teorie

Fakt

Vědecký zákon


Pravda;

koherenční kritérium pravdy

korespondeční kritérium pravdy

falsifikační kritérium pravdy


Společenské vědy:

Metodologický přístup novokantovců a W. Diltheye

Interdisciplinární přístup


Typy racionality:

Kontemplativní - Sókratovský typ racionality

Mechanický - Descartovský typ racionality

Konstruktivní typ racionality


Vědecký objev

Vědecké revoluce

Paradigma

Anomálie

Tvořivost

Důsledky vědy;


Osobnosti

Galileo Galilei

Julius Robert Oppenheimer

Ernst Mach