Abdukce

Abdukce je vedle indukce a dedukce dalším typem úsudků. Jde o takový typ úsudků, při nichž vytváříme hypotézy pro pozorované jevy. Při tom jde většinou o redukci z několika možných vysvětlení. Tento typ abdukce je většinou nazván selektivní abdukcí. Vedle selektivní abdukce je známa také kreativní, která vytváří možná vysvětlení.

Pozorujeme-li jakékoli jevy, pak vždy naše mysl přiřazuje tyto jevy do určité struktury jevů tak, abychom pro ně našli nějaké vysvětlení. Tento proces je naprosto autonomní a domníváme se, že vždy když něco pozorujeme, v naší mysli je již předem na základě habituace vytvářena představa toho co budeme pozorovat.