LanghamJ@vse.cz
vedoucí  katedry demografie
 

Jitka Langhamrová

vzděláníAkademická kvalifikace

1977 – 1981 Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, obor ekonomická statistika, titul Ing.
1985 – 1987 Universita Jana Evangelisty Purkyně Brno, právnická fakulta, postgraduální kurs v oboru odvětví řízení nevýrobní sféry a rozvoje člověka
1988 – 1993 Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, obor ekonomická statistika a aplikace matematiky v ekonomii, vědecká příprava, CSc. v oboru ekonomických věd

publikacePublikační činnost
 

výuka výukaVýuka a konzultační hodiny

ostatní aktivityOstatní aktivity

členka vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
členka akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE
členka zkušební komise pro státní závěreční zkoušky oboru Statisticko-pojistní inženýrství Fakulty informatiky a statistiky VŠE
členka zkušební komise pro státní závěreční zkoušky a obhajobu doktorských prací oboru Demografie Přírodovědecké fakulty UK
členka redakční rady časopisu Demografie

Oblasti odborného zájmu:

  • sociální demografie
  • problematika bydlení
  • regionální demografie
  • aplikovaná demografie
  • ekonomická demografie
  • důsledky stárnutí populace
  • národnostní menšiny, sociálně vyloučené skupiny
  • migrace

Členství ve vědeckých společnostech:
  • Česká demografická společnost (členka hlavního výboru - hospodářka)
  • Slovenská štatistická a demografická spoločnosť