Koschin@vse.cz
prorektor pro pedagogiku
docent katedry demografie
 
Felix Koschin
vzděláníAkademická kvalifikace
1964–1969 Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, obor matematická statistika
1978–1981 Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, postgraduální studium, RNDr. v oboru pravděpodobnost a matematická statistika
1981–1984 Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, vědecká příprava, CSc. v oboru ekonomická statistika
1994 Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, docent v oboru demografie
publikacePublikační činnost
 
Vybrané krátké plné texty
Jsme v pubertě nebo přechodu? Demografie, 2000, roč. 42, č. 1, s. 55. ISSN 0011-8265.
Co nás čeká a co nás nemine. Zpravodaj VŠE, 2000, č. 2, s. 16. ISSN nemá.

výuka výukaVýuka a konzultační hodiny

ostatní aktivityOstatní aktivity
Na vrcholu
Chcete dosáhnout vrcholu? Derivujte! (Anonym)
Oblasti odborného zájmu: úmrtnost, demografická metodologie, demografické prognózy a pojišťovnictví
Zástupce České republiky v projektu INES (Indicators of Educational Systems) organizovaném OECD
Člen redakční rady čtvrtletníku Demografie
Člen redakční rady Acta Demographica
Členství ve vědeckých společnostech:
  • EAPS (European Association for Population Studies)
  • Česká demografická společnost (místopředseda)
  • Česká statistická společnost
  • Česká společnost aktuárů
  • Jednota českých matematiků a fyziků
  • Slovenská štatistická a demografická spoločnosť