Dušan Chlapek

Kontakty:

Telefon: +420 224 095 454

e-mail: chlapek[at]vse.cz

Konzultační hodiny jsou uvedeny v Integrovaném studijním systému

Odborné zaměření:

·         Řízení a koordinace projektů IS/ICT

·         Analýza a optimalizace byznys procesů

·         Metodiky a nástroje pro modelování procesů

·         Implementace metodik a nástrojů pro řízení a koordinací projektů

·         Správa dat a datová architektura

·         Databázové systémy a analýza a návrh databází

·         Otevřená data, propojená otevřená data, katalogizace otevřených dat

Další aktivity

·         zástupce vedoucího katedry informačních technologií FIS VŠE v Praze

·         člen akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze

·         člen akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze

·         místopředseda hodnotící komise soutěže IT projekt roku

·         člen hodnotící komise soutěže IT SPY CZECH & SLOVAK ACM CHAPTER o nejlepší závěrečnou práci v oblasti IT

·         člen hodnotící komise v Soutěži o nejlepší aplikaci nad otevřenými daty

·         člen Fóra pro otevřená data, spolupracovník iniciativy OPENDATA CZ

·         předseda řídicího výboru konrerence DATA a ZNALOSTI

Garantované a vyučované předměty:

·         Databáze

·         Řízení projektu IS/ICT

Vedené diplomové (DP) a bakalářské (BP) práce od roku 2002 do roku 2016:

·         Datová kvalita v prostředí databáze hospodářských informací-(DP)-2016

·         Využití Big Data v bankovním prostředí-(DP)-2016

·         Porovnání přístupů k ukládání otevřených propojených dat-(DP)-2016

·         Řízení projektů jako služba a jeho využití v projektovém prostředí velkého podniku-(DP)-2016

·         Optimalizace procesů v obchodní společnosti-(DP)-2016

·         Návrh systému řízené dokumentace ve vztahu k procesním modelům-(BP)-2016

·         Výběr a implementace open source nástroje pro řízení portfolia projektů-(DP)-2016

·         Integrace nástroje Selendroid a automatizovaných testů do platformy TeamCity-(BP)-2016

·         Podpora publikace otevřených dat v obcích-(BP)-2016

·         Vizualizace otevřených dat a jejich metadat-(BP)-2016

·         Analýza a návrh optimalizace podnikových procesů v oblasti spisové služby-(DP)-2016

·         Monitorování činností zaměstnanců - praktiky a používané nástroje-(DP)-2016

·         Návrh postupu tvorby aplikace pro Linked Open Data-(DP)-2015

·         Využití tabletů při studiu na FIS VŠE-(BP)-2015

·         Analýza a návrh zlepšení byznys procesů vybrané organizace-(BP)-2015

·         Tvorba aplikace o regulaci využívání rádiového spektra ve vazbě na otevřená data ČTÚ-(DP)-2015

·         Návrh mobilní aplikace pro řízení projektu a portfolia projektů-(DP)-2015

·         Přínosy a rizika zavedení otevřených dat ve veřejné správě-(BP)-2015

·         Nástroje pro katalogizaci otevřených dat-(DP)-2015

·         Aplikace nad otevřenými a propojitelnými daty-(BP)-2015

·         Porovnání CASE nástrojů pro návrh databáze-(BP)-2014

·         Porovnání in-memory databázových systémů-(BP)-2014

·         Výběr open-source databázového systému pro katalog dílů-(BP)-2014

·         Mobilní aplikace pro neživotní pojištění-(DP)-2014

·         Webové aplikace s využitím Linked Open Data-(DP)-2014

·         Analýza procesu ve vybrané společnosti a identifikace potenciálů pro jeho zlepšení-(BP)-2014

·         Big Data, jejich skladování a možnosti využití-(BP)-2014

·         Návrh a testování softwarového řešení pro evidenci, monitorování a koordinaci projektů Ministerstva vnitra ČR-(DP)-2014

·         Transformace a publikace otevřených a propojitelných dat  -(DP)-2014

·         Migrace databáze do prostředí Oracle Exadata-(DP)-2014

·         Datová kvalita v prostředí otevřených a propojitelných dat-(DP)-2014

·         Výuka databázových systému na vysokých školách-(BP)-2013

·         Vytvoření referenčního modelu pro mapování metodik řízení projektů-(DP)-2013

·         Doporučení CASE nástroje pro podporu testování softwarových aplikací-(BP)-2013

·         eGovernment a otevřená data ve veřejné správě ČR-(DP)-2013

·         Konsolidace procesního řízení v prostředí příspěvkových organizací -(DP)-2013

·         Porovnání open source databázových systémů s využitím TPC-C testu-(BP)-2013

·         Využití inovativních technologií ve společnostech zabývajících se malobchodním prodejem-(DP)-2013

·         Optimalizace procesů nákupního oddělení FMCG společnosti-(DP)-2013

·         Návrh metodiky pro výběr provozovatelů virtuálního operátora v ČR-(DP)-2013

·         Telematické služby a jejich využití v pojišťovnictví-(DP)-2013

·         Analýza a návrh aplikace pro evidenci vědeckých projektů VŠE-(BP)-2013

·         Informační systém pro nákladový index v kamionové dopravě-(DP)-2013

·         Vztah EA a vybraných referenčních modelů-(DP)-2013

·         Nerelační databáze a jejich využití v prostředí finančních institucí-(DP)-2013

·         iPad a možnosti jeho použití ve vzdělávacím procesu se zaměřením na základní a střední školy-(BP)-2013

·         Návrh prototypu aplikace pro evidenci projektů pro MV ČR-(BP)-2013

·         Orchestrace webových služeb-(BP)-2013

·         Návrh zlepšení mobilních aplikací pro HZS ČR-(DP)-2013

·         Návrh a budování center sdílených služeb v regionu CEE-(DP)-2013

·         Kvalita kmenových dat a datová synchronizace v segmentu FMCG-(DP)-2013

·         Implementace multiprojektového řízení v podmínkách IT útvaru velké mezinárodní obchodní organizace-(DP)-2013

·         Optimalizace SQL kódu v oblasti reportingu bankovního informačního systemu-(DP)-2013

·         Procesy IS/ICT a jejich mapování ke standardům v oblasti IS/ICT-(DP)-2012

·         Zlepšování výkonnosti procesů organizace na bázi potenciálu zlepšení-(DP)-2012

·         Vliv implementace ISO norem  řady 9000 na zlepšování procesů a identifikace potenciálu zlepšení-(DP)-2012

·         Nástroje pro migraci databázových schémat-(BP)-2012

·         Výběr CASE nástroje pro podporu výuky na VŠE Praha-(BP)-2012

·         Možnosti porovnávání výkonnosti databázového systému Oracle-(DP)-2012

·         Implementace testu k porovnání výkonnosti databázových systémů-(BP)-2012

·         Dokumentově orientované open source databázové systémy-(BP)-2012

·         Analýza faktorů ovlivňujících přechod malých a středních podniků na cloudové ECM služby -(DP)-2012

·         Výběr dostupných CASE nástrojů-(BP)-2012

·         Optimalizace procesů distribuční společnosti-(DP)-2012

·         Metody tvorby odhadů při implementaci typového ASW-(DP)-2011

·         Procesy v IT společnosti a potenciál jejich zlepšení-(DP)-2011

·         Využití open source software ve středně velkém podniku-(BP)-2011

·         Elektronické volby v podmínkách VŠE Praha a ČR-(DP)-2011

·         Internetový portál hledání práce -(DP)-2011

·         Ontologie reprezentované v relační databázi-(BP)-2011

·         Zavádění metodiky ISO 9001 v malých IT firmách a její vliv na činnost firmy-(DP)-2011

·         Srovnání nástrojů pro návrh a přístup k ORACLE databázi a možnosti jejich využití při výuce na VŠE Praha-(BP)-2011

·         Porovnání vybraných open source databázových systémů-(BP)-2011

·         Odhady při plánování a metriky pro sledování projektů z pohledu norem ISO / IEC-(DP)-2011

·         Optimalizace alokace lidských zdrojů na projektových činnostech v organizaci-(DP)-2011

·         Výběr a implementace open source nástroje pro řízení a správu portfolia projektů v neziskové organizaci-(DP)-2011

·         Aplikace principů CCPM v řízení projektů IS/ICT v IT společnosti-(DP)-2011

·         Možnosti e-learningu v podmínkách distančního studia na FIS VŠE Praha-(DP)-2011

·         Využití databázových systémů v sw balících typu ERP/ERP II-(DP)-2011

·         Optimalizace metodiky a nástrojů pro  řízení a koordinaci projektů v malé IT společnosti-(DP)-2011

·         Využití open source software ve veřejné správě ČR-(DP)-2010

·         Tvorba softwarové podpory metody CCPM v prostředí MS Project-(DP)-2010

·         Implementace bezpečnosti informací-(BP)-2010

·         Nastavení virtuální ekonomiky uvnitř MMOG-(DP)-2010

·         Migrace databázového prostředí-(BP)-2010

·         Sledování a vyhodnocování IT projektů-(DP)-2010

·         Implementace metodiky budování IS v IT společnosti-(DP)-2010

·         Plánování a analýza velkých projektů za pevnou cenu -(DP)-2010

·         Možnosti využití svobodného a otevřeného softwaru pro podnikání-(DP)-2010

·         Výběr a implementace open source nástroje pro řízení portfolia projektů -(DP)-2010

·         Cloud Computing jako nástroj BCM-(DP)-2010

·         Porovnání standardů a nástrojů pro modelování a řízení procesů-(DP)-2010

·         Virtuální vzdělávací portál-(DP)-2010

·         Analýza a vývoj aplikace optimálního spojení a optimálních cest v grafu pro podporu výuky teorie grafů-(BP)-2010

·         Softwarová podpora řízení projektů, návrh a volba řešení odpovídajícího požadavkům IT firmy-(DP)-2010

·         Portálové řešení GIS v utilitní společnosti-(DP)-2010

·         Bezpečnostní aspekty implementace databázových systémů-(DP)-2010

·         Procesní řízení ve společnostech zabývajících se distribucí a prodejem energií-(DP)-2010

·         Teorie a praxe řízení kvality v projektech IS/ICT-(DP)-2010

·         Implementace metodiky řízení projektů v podmínkách IT společnosti-(DP)-2010

·         Certifikace projektových a programových manažerů jako záruka jejich kvality a schopnosti-(DP)-2010

·         Strategie implementace inteligentních systémů měření do české elektroenergetiky-(DP)-2010

·         Vztahy mezi zúčastněnými stranami v rámci řízení projektů IS/ICT-(DP)-2009

·         Měření výkonnosti procesů v podmínkách obchodní společnosti-(DP)-2009

·         Mac jako pracovní nástroj studenta VŠE-(BP)-2009

·         Mapové vyhledávače a jejich algoritmy-(BP)-2009

·         Porovnání open source relačních databázových systémů-(BP)-2009

·         Optimalizace databázového systému Teradata-(DP)-2009

·         Praktické úkoly na vysokých školách-(BP)-2009

·         Nástroje pro modelování podnikových procesů-(BP)-2009

·         Návrh koncepce IS/ICT pro Junák ČR-(DP)-2009

·         Metody pro odhady náročnosti pracnosti při plánování projektů-(DP)-2009

·         Tvorba a aplikace plánovacího modelu v oboru výroby automobilových dílů-(BP)-2009

·         Kvalita dat a efektivní využití rejstříků státní správy-(DP)-2009

·         Strategie dalšího rozvoje informačního systému VŠE Praha-(DP)-2009

·         Framework pro výuku předmětu databáze na VŠE Praha-(BP)-2009

·         Integrace aplikací v podmínkách telekomunikačního operátora-(DP)-2009

·         Analýza a návrh integrační platformy v podmínkách společnosti DATART International a.s.-(DP)-2009

·         Systém řízení projektů v mezinárodní konzultační firmě-(DP)-2008

·         Prostorová data v databázi Oracle-(BP)-2008

·         Bezvýznamový identifikátor občana ČR-(DP)-2008

·         Porovnání open source databázových systémů (vlastnosti, limity použití)-(BP)-2008

·         Metodika školení a testování učitelů a koordinátorů ICT-(DP)-2008

·         Analýza a vývoj IS/ICT řešení pro projekt Sanace dluhů v ČR-(BP)-2008

·         Porovnání nástrojů pro integraci aplikací-(DP)-2008

·         Aplikace technologií XML v prostředí VŠE Praha-(DP)-2008

·         Objekty v databázích a jejich použití z programovacího jazyka Java-(DP)-2008

·         Řízení komunikace v projektech IS/ICT-(DP)-2008

·         BPR v podmínkách mezinárodní IT společnosti-(DP)-2008

·         Referenční katalog produktů a služeb veřejné správy-(DP)-2008

·         Volba databázového systému na základě požadavků projektu IS/ICT-(BP)-2008

·         Ladění a testování databázových systémů pro potřeby digitálního archivu SAFE III-(DP)-2008

·         Srovnání objektově-relačníchrozšíření relačních databázových systémů-(DP)-2008

·         Řízení virtuálního vzdělávání v prostředí VŠE Praha-(DP)-2008

·         Návrh metodiky implementace IS v malém či středně velkém výrobním podniku-(DP)-2008

·         Implementace systému na podporu řízení projektů v IT společnosti-(DP)-2008

·         Virtuální vzdělávání v oblasti IS/ICT-(DP)-2008

·         CASE nástroje a jejich využití pri fázích IS-(BP)-2008

·         Procesní modely jako nástroj řízení-(DP)-2008

·         Porovnání prostředí pro ukládání dat v MySQL-(BP)-2008

·         GIS jako systém pro komunikaci se zákazníky-(DP)-2008

·         Srovnání databázových systémů Oracle Database 10g Express Edition a Microsoft SQL Server 2005 Express Edition-(BP)-2007

·         Porovnání open source databázových systémů-(BP)-2007

·         Administrace databázového systému ORACLE 10g a její výuka v prostředí VŠE-(DP)-2007

·         Systém řídicí dokumentace v procesně řízeném podniku-(DP)-2007

·         Psychologické aspekty implementace TOC v oblasti řízení projektů-(DP)-2007

·         Srovnání robustních a open source databázových systémů-(DP)-2007

·         Systém virtuálního vzdělávání univerzity - analýza a návrh-(DP)-2007

·         Využití zrychlené implementace při přechodu na nový komplexní ERP systém v prostředí malých a středních podniků.-(DP)-2006

·         Implementace eCoachingu v prostředí LMS-(DP)-2006

·         Příčiny neúspěchů projektů IS/ICT, analýza rizik a problémů-(DP)-2006

·         Ladění relačních databázových systémů-(DP)-2006

·         Aplikace projektového řízení při vývoji nového výrobku-(DP)-2006

·         Porovnání objektových databázových systémů-(BP)-2006

·         Skladování dat a bankovnictví-(DP)-2006

·         WS a XML-(DP)-2006

·         Implementace procesního řízení v podmínkách malé obchodní organizace-(DP)-2006

·         Implementace nástroje pro projektové řízení v podmínkách mobilního operátora-(DP)-2006

·         Improvement EWI-(DP)-2006

·         RUP a jeho využití v praktickém použití a návrhy rozšíření-(DP)-2005

·         Řízení projektů v softwarové firmě-(DP)-2005

·         Automatizace ukládání, zálohování a zabezpečení dat-(DP)-2005

·         Návrh databáze znalostních objektů-(DP)-2005

·         Návrh metodiky implementace DW-(DP)-2005

·         OpenSource objektové DBS-(DP)-2005

·         Oblasti aplikace PKI-(DP)-2005

·         Analýza stavu a prostředí počítačových škol-(DP)-2005

·         Řízení prostorových dat v GIS databázích-(DP)-2005

·         Znalostní objekty a eLearning-(DP)-2005

·         BPA s využitím nástroje Casewise Corp. Modeler-(DP)-2005

·         Metodiky a sw nástroje ŘP-(DP)-2005

·         Zhodnocení přínosů TOC pro PM-(DP)-2005

·         Skladování dat a finanční trhy-(DP)-2005

·         Řízení projektů - sociálně psychologická dimenze-(DP)-2005

·         Virtuální vzdělávání - analýza trhu a státní správa-(DP)-2004

·         CC pro CRM-(DP)-2004

·         Srovnání metod a nástrojů pro procesní modelování-(DP)-2004

·         OpenSource DBMS pro MSP-(DP)-2004

·         Objektové databázové systémy-(DP)-2004

·         Provozní charakteristiky databázových systémů-(DP)-2004

·         Virtuální vzdělávání a jeho využití v MSP-(DP)-2004

·         XML a databáze-(DP)-2004

·         Analýza a koncepce systému vzdělávání v Ahold ČR-(BP)-2004

·         Ladění výkonu rozsáhlých databázových systémů-(DP)-2002

·         Virtuální vzdělávání-(DP)-2002

·         Implementace elektronického podpisu do informačního systému-(DP)-2002