Logo katedry informačních technologií       doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph. D       


Texty článků

Článek Jak jej citovat
ISO/IEC 29110 Profile Implementation Methodology Buchalcevova, A. (2017). Methodology for ISO/IEC 29110 Profile Implementation in EPF Composer. International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA), 10(1), 61-74.
Introducing OSSF Meszaros, Jan a Buchalcevova, Alena. Introducing OSSF: A framework for online service cybersecurity risk management. Computers & Security 2017, Volume 65, pp 300 - 313. http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2016.12.008.
MBI from the green ICT viewpoint BUCHALCEVOVÁ, Alena. Analysis of the management of business informatics framework from the green ICT viewpoint. International Journal of Information Technology and Management [online]. 2016, roč. 15, č. 1, s. 41–58. ISSN 1461-4111. DOI: 10.1504/IJITM.2016.073913.

Business Informatics Management Model

BUCHALCEVOVÁ, Alena, POUR, Jan. Business Informatics Management Model. In: Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing CSA & CUTE 2015 [CD, online]. Cebu, 15.12.2015 – 17.12.2015. Berlin : Springer Science, 2015, s. 65–72. ISBN 978-981-10-0280-9. DOI: 10.1007/978-981-10-0281-6_10.
Management of Business Informatics Model – Principles and Practices VOŘÍŠEK, Jiří, POUR, Jan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Management of Business Informatics Model – Principles and Practices. E+M. Ekonomie a Management [online], 2015, roč. 18, č. 3, s. 160–173. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/download/1441645370_f8e8/14_MANAGEMENT+OF+BUSINESS+INFORMATICS.pdf
Test Governance Framework DOLEŽEL, Michal, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Test Governance Framework for contracted IS development: Ethnographically informed action research. Information and Software Technology [online], 2015, roč. 65, s. 69–94. ISSN 0950-5849. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000543
How Small Companies Can Improve their Software Development Processes BUCHALCEVOVÁ, Alena. How Small Companies Can Improve their Software Development Processes for Gaining Competitive Advantage. In: Information Technology for Practice. Ostrava, 08.10.2015 – 09.10.2015. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 231–238. ISBN 978-80-248-3820-5
Software Quality Assurance Competence Centre BUCHALCEVOVÁ, Alena. Software Quality Assurance Competence Centre. In: IDIMT-2015 Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Poděbrady, 09.09.2015 – 11.09.2015. Linz : Trauner Verlag Universität, 2015, s. 155–162. ISBN 978-3-99033-395-2 Ostrava, 08.10.2015 – 09.10.2015. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 231–238. ISBN 978-80-248-3820-5

Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru

BUCHALCEVOVÁ, Alena, ŽENÍŠEK, Jan. Integrace testovacích nástrojů pro zlepšení kvality softwaru. Systémová integrace [online], 2015, roč. 22, č. 1–2, s. 29–30. ISSN 1804-2716. URL: http://www.cssi.cz/cssi/integrace-testovacich-nastroju-pro-zlepseni-kvality-softwaru Ostrava, 08.10.2015 – 09.10.2015. Ostrava : VŠB-Technical University of Ostrava, 2015, s. 231–238. ISBN 978-80-248-3820-5

Green ICT Maturity Model for Czech SME

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Green ICT Maturity Model for Czech SMEs. Journal of systems integration [online], 2015, roč. 6, č. 1, s. 24–36. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/220/167.
The ERP System for an Effective Management of a Small Software Company MITTNER, Jan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. The ERP System for an Effective Management of a Small Software Company – Requirements Analysis. Journal of systems integration [online], 2014, roč. 5, č. 1, s. 76–87. ISSN 1804-2724. URL: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/187/137

Podniková architektúra

SELČAN, Vladimír, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Podniková architektúra v kontexte strategického riadenia. Aplikácie informačných technológií, 2014, roč. III, č. 1, s. 63–75. ISSN 1338-6468

Green ICT maturity assessment in Czech SMEs

BUCHALCEVOVÁ, Alena, MLEJNEK, Petr. Green ICT maturity assessment in Czech SMEs. Prague 11.09.2013 – 13.09.2013. In: IDIMT-2013 Information Technology Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner Verlag, 2013, s. 97–104. ISBN 978-3-99033-083-8.

Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs

BUCHALCEVOVÁ, Alena, GÁLA, Libor. Green ICT drivers and inhibitors perceived by the Czech SMEs. Journal of Systems Integration [online], 2013, roč. 4, č. 2, s. 43–49. ISSN 1804-2724.

Green ICT in Czech SMEs: Exploratory Study

GÁLA, Libor, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Green ICT in Czech SMEs: Exploratory Study. ECON'12, 2012, roč. 22, č. 2, s. 90–98. ISSN 1803-3865.

Model řízení podnikové informatiky

CHLAPEK, Dušan, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Model řízení podnikové informatiky. Systémová integrace [online], 2012, roč. 19, č. 3, s. 53–62. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).

Životní cyklus podnikové architektury

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Životní cyklus podnikové architektury. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 124–137. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).

Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (green ICT) u jejich dodavatelů

BASL, Josef, BUCHALCEVOVÁ, Alena, GÁLA, Libor, TARGA, Jan. Analýza podpory udržitelnosti prostřednictvím ICT produktů a služeb (green ICT) u jejich dodavatelů. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 1, s. 7–14. ISSN 1210-9479. ISSN 1804-2716 (online).
Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje BUCHALCEVOVÁ, Alena, BASL, Josef, GÁLA, Libor. Vztah ICT a trvale udržitelného rozvoje. Systémová integrace [online], 2011, roč. 18, č. 3, s. 62–69. ISSN 1210-9479.

The Application Architecture Reference Model Blueprint

HRABĚ, Pavel, BUCHALCEVOVÁ, Alena. The Application Architecture Reference Model Blueprint. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 84–92. ISSN 1210-9479.

Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Normy kvality softwaru a jejich podpora v metodikách budování informačních systémů. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 1, s. 109–120. ISSN 1210-9479.

Srovnání metodik vývoje IS

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Srovnání metodik vývoje IS. Srní 10.10.2009 – 13.10.2009. In: Datakon 2009. Praha : Oeconomica, 2009, s. 35–54. ISBN 978-80-245-1568-7.

Selection of the Appropriate Methodology for Concrete Project

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Selection of the Appropriate Methodology for Concrete Project. Hradec Králové 05.11.2009 – 06.11.2009. In: Objekty 2009. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 37–48. ISBN 978-80-7435-009-2.

Význam měření v testování softwaru

BOROVCOVÁ, Anna, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Význam měření v testování softwaru. Ostrava 02.06.2010 – 04.06.2010. In: Tvorba softwaru 2010. Ostrava : VŠB TU, 2010, s. 11–19. ISBN 978-80-248-2225-9
Softwarové procesy v malých podnicích BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování softwarových procesů ve velmi malých podnicích. Liberec 06.11.2008 – 07.11.2008. In: Liberecké informatické fórum. Liberec : TU, 2008, s. 12–19. ISBN 978-80-7372-408-5.
Metodiky testování BUCHALCEVOVÁ, Alena, KUČERA, Jan. Hodnocení metodik vývoje informačních systémů z pohledu testování. Systémová integrace, 2008, roč. 15, č. 2, s. 42–54. ISSN 1210-9479
Výuka agilních metodik BUCHALCEVOVÁ, Alena. Where in the curriculum is the right place for teaching agile methods? Prague 20.08.2008 – 22.08.2008. In: Proceedings 6th ACIS International Conference on Software Engineering Research, Management & Applications (SERA 2008). Prague : Copyright, 2008, s. 205–209. ISBN 978-0-7695-3302-5.
Agilní metodiky
- současný stav
BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metody, jak dál? Ostrava 28.05.2008 – 30.05.2008. In: Tvorba softwaru 2008. Ostrava : VŠB TU EF, 2008, s. 30–34. ISBN 978-80-248-1765-1.
Using agile methodologies BUCHALCEVOVÁ, Alena. Research of the Use of Agile Methodologies in the Czech Republic. Barry, C., Lang, M., Wojtkowski, W., Wojtkowski, G., Wrycza, S., & Zupancic, J. (eds) (2008) The Inter-Networked World: ISD Theory, Practice, and Education. Springer-Verlag: New York, ISBN 978-0387304038
Agilní správa požadavků BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní metodiky a správa požadavků. Ostrava 04.06.2007 – 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 16–23. ISBN 978-80-248-1427-8.
XP a webové služby BRABEC, Tomáš, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Využitelnost metodiky XP při vývoji aplikací webových služeb. Ostrava 04.06.2007 – 06.06.2007. In: Tvorba softwaru 2007. Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB TU, 2007, s. 1–7. ISBN 978-80-248-1427-8.
Get ready for SOA BUCHALCEVOVÁ, Alena. Get ready for SOA. Praha 10.06.2007 – 12.06.2007. In: Systems Integration 2007. Praha : KIT VŠE, 2007, s. 117–126. ISBN 978-80-245-1196-2.
Suitability of XP for service development BRABEC, Tomáš, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Suitability of XP for service-based application development. Praha 10.06.2007 – 12.06.2007. In: Systems Integration 2007. Praha : KIT VŠE, 2007, s. 109–116. ISBN 978-80-245-1196-2.
Stav používání agilních metodik v ČR BUCHALCEVOVÁ, Alena. Stav používání agilních metodik v ČR. Systémová integrace, 2007, roč. 13, č. 4, s. 23–31. ISSN 1210-9479.
Metodický vzor pro servisně orientovaný vývoj. BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodický vzor pro servisně orientovaný vývoj. Praha 23.11.2006 – 24.11.2006. In: Objekty 2006. Praha : PEF ČZU, 2006, s. 153–161. ISBN 80-213-1568-7.
Modely zralosti SOA GÁLA, Libor, BUCHALCEVOVÁ, Alena. Modely zralosti SOA. Prague 11.06.2006 – 13.06.2006. In: Systems Integration 2006. Prague : University of Economics, 2006, s. 512–520. ISBN 80-245-1050-2.
Průzkum používání agilních metodik v ČR BUCHALCEVOVÁ, Alena, LEITL, M. Průzkum používání agilních metodik v ČR. Praha 23.11.2006 – 24.11.2006. In: Objekty 2006. Praha : PEF ČZU, 2006, s. 125–136. ISBN 80-213-1568-7.
Metodická podpora vývoje orientovaného na služby BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodická podpora vývoje orientovaného na služby. Ostrava 05.06.2006 – 07.06.2006. In: TVORBA SOFTWARU 2006. Ostrava : VŠB TU, 2006, s. 97–101. ISBN 80-248-1082.
Metodika Feature-driven development BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodika Feature-driven development neopouští modelování a procesy, a přesto přináší výhody agilního vývoje. Ostrava 01.06.2005 – 03.06.2005. In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava : Tanger, 2005, s. 25–30. ISBN 80-86840-14-X.
Jaký má být dnes vývoj softwaru BUCHALCEVOVÁ, Alena. Jaký má být dnes vývoj softwaru – business driven, test driven, model driven, architecture driven nebo service oriented? Monínec 15.05.2005 – 18.05.2005. In: RUDOLF, Vladimír, FELBÁB, Jiří (ed.). XXVI. konference EurOpen. Plzeň : EurOpen, 2005, s. 5–16. ISBN 80-86583-08-2.
OO principles in the methodology area BUCHALCEVOVÁ, Alena. Application of Object-Oriented Principles to the Methodology Area. Karlstad 14.08.2005 – 17.08.2005. In: NILSSON, Anders G., GUSTAS, Remigijus, WOJTKOWSKI, Wita, WOJTKOWSKI, W. Gregory, WRYCZA, Stanislaw, ZUPANČIČ, Jože (ed.). ISD'2005. Karlstad : Karlstad University, 2005, s. 49–57. ISBN 91-85335-72-X.
Agilní modelování BUCHALCEVOVÁ, Alena. Agilní modelování. Ostrava 24.11.2005 – 25.11.2005. In: SNÁŠEL, Václav (ed.). Objekty 2005. Ostrava : VŠB TU, 2005, s. 64–73. ISBN 80-248-0595-2.
Metodický rámec IS/ICT BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodický rámec IS/ICT. Ostrava 26.05.2004 – 28.05.2004. In: Tvorba softwaru 2004. Ostrava : Tanger, 2004, s. 11–18. ISBN 80-85988-96-8.
Methodology Patterns BUCHALCEVOVÁ, Alena. Methodology Patterns. Orlando 21.07.2004 – 25.07.2004. In: CHU, Hsing-Wei, AGUILAR, Jose, FERRER, Jose, SYAN, Yu-Ru, CHENG, Chin-Bin (ed.). CITSA 2004. Orlando : IIIS, 2004, s. 200–203. ISBN 980-6560-19-1.


© 2016 buchalc@vse.cz