Hlavní citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce - samostatně nalezené (včetně impaktovaných a zahraničních, resp. v cizích jazycích a v knižních publikacích - mimo diplomové, bakalářské apod. práce):

Pozn.:  citace, odezvy, recenze, odkazy a reakce v českých a slovenských impaktovaných časopisech (resp. časopisech zařazených v renomovaných mezinárodních bibliografických databázích) a ve významnějších knižních publikacích podtrženy

Vedle výše uváděných samostatně nalezených citací, odkazů, referencí etc. podle výběrové rešerše zpracované CIKS VŠE v Praze k 31. 1. 2015:

Scopus: 9 záznamů

Web of Science: 25 záznamů, 22 citací (bez autocitací)

EBSCO: 20 záznamů

ProQuest: 2 záznamy

Google Scholar: 72 záznamů, 101 citací 

Citace samostatně zjišťované (stav k březnu 2017)

Web of Science 43/Google Scholar 62

Publikační výstupy zaevidované v databázi VŠE v Praze (stav k březnu 2017)

61 záznamů za posledních pět let (2012-16)/353 záznamů celkem (dle https://insis.vse.cz/lide/clovek.pl)

61 záznamů za posledních pět let (2012-16)/331 záznamů celkem (dle http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php)